Ticaret Hukuku Avukat Ve Danışmanlık | Avukat Nalan Bener Hukuk Bürosu

Ticaret Hukuku Nedir?

Ticaret hukuku üç ana başlık altında incelenmektedir. Bunlar, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku olmaktadır. Genel olarak tüm ticareti ve ticari ilişkileri kontrol altında tutmak ve düzenlemek için bu hukuk dalı kullanılmaktadır. Sağlıklı bir şekilde ticaret yapmak ve herkesin haklarını en iyi şekilde korunmasının sağlanması bu hukuk sistemi ile olmaktadır.

Ticaret hukuku hukukun ticaretle alakalı olarak tüm mevzuatlarını ve kurallarını kapsayan bir alt dalı olmaktadır. Bunun yanında sermaye piyasası kanunu, banka kartları ve kredi kartları kanunu da ticaret kanunun kapsamı içerisinde yer almaktadır.

Ticaret kanunu bireyler ile şirketler arasındaki ilişkileri de düzenlemektedir. Ticaret kanunda bulunan temel kavramalar tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, acentelik ve ticari ortaklıkların tanımlarını yapmaktadır.

Kanunlarda ticaret ortakları olarak kolektif, komandit, anonim, limitet ve kooperatif ortaklıkları belirtilmektedir. Ayrıca kanunlarda ticari belgeler ile alakalı olarak kıymetli evrak olarak evrak ve belgeler sıralanmıştır. Kanunlarda kıymetli evraklar olarak poliçe, bono, çek, emtia senetleri ve taşıma senetleri belirtilmektedir.

Ticaret Hukuku Ticari Davalar Nelerdir?
Ticaret Kanunda bulunan 4. Madde içerisinde temel ticari davalar ve çekişmesiz yargı işleri düzenlenmiştir. Bu konuda açılabilecek olan ticari davalar sadece bu maddelerde belirtilenler kadar olmamaktadır. Bunun yanında açılacak her ticari davanın konusunu da oluşturmamaktadır.

Ticaret Kanunda davaların konusunun tespit edilmesinde ticari ilişkinin kavramı yerine tacir ile ticari işletme kavramları üzerinden hareket edilmektedir. Açılacak ticari davalar konularında şirketlerdeki pay sahiplerinin aralarında bulunan ihtilaflar, şirketlerin yöneticilerinin sorumlulukları ve yükümlülükleri ile alakalı davalar ve iş hukuku davaları da bu kapsamda sayılabilmektedir. Ticari Dava Nasıl Açılır konusu hakkında detaylı bilgi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Ticaret Hukuku Davaları

 • İflas ve iflas erteleme davaları
 • Şirketin alacak davaları
 • Marka ve patent başvuru davaları
 • Haksız rekabet davaları
 • Vergi hukukundan ortaya çıkan davalar
 • Ticaret unvanı tecavüzleri ve önlenmesi davaları
 • Tüketici hukukundan doğan davalar

Ticaret Hukuku Alanındaki Hizmetler

 • Ticari anlaşmalar ve sözleşmeler
 • Ticari anlaşmaların müzakere edilmesi ve taslak aşamalarındaki danışmanlık
 • Ortaklık anlaşmaları
 • Kredi anlaşmaları
 • İmtiyaz, acentelik ve bayilik konusundaki sözleşmeler
 • Kıymetli evrak, senet ve çek alacaklarının icra yoluyla tahsili
 • Danışmanlık, yönetim ve hizmet sözleşmeleri
 • Şirketlerin yeniden yapılandırılması
 • Sermaye artırımı ve azaltmaları
 • Tasfiye
 • Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Şirket ana sözleşmesinin ve hissedarlar sözleşmesinin hazırlanması

Ticaret Hukuku Davalarında Avukat Ve Danışmanlık
Ticaret hukuku konusunda açılması planlanan davaların çok daha hızlı bir şekilde sonuçlanması ve davanın sonucunun istenilen yönde çıkmasının istenmesi durumunda konusunda deneyimli ve başarılı bir ticaret hukuku avukatından yardım alınmalıdır.

Ticaret hukuku konusunda ciddi bir çalışma yapılmadan ve hukuku bilgisi olmadan, sadece duyuma dayalı bir şekilde dava açmak ve bu davalarda internet ortamında standart şekilde hazırlanmış olan dilekçe örneklerinin kullanılması dava süreçlerinin uzamasına ve içerik konusunda birçok sorun yaşanmasına neden olabilmektedir.

Ticaret Hukuku Ve Davaları
Açılacak ticaret davalarında dilekçelerin içeriğinde yer alacak önemli ifadeler bulunmaktadır. bu ifadelerin ve miktarların gereği gibi dilekçelerde belirtilmemesi hak kayıplarına ve dava süresinin gereksiz olarak uzamasına neden olabilmektedir. Bunun yanında mahkemeye sunulması gereken delillerin hukuka uygun olması ve haklılığı ortaya çıkartıcı deliller olmalıdır.

Bu delillerin toplanması ve mahkemeye usulünce sunulması da oldukça önemlidir. Bu konularda da deneyimli ve uzman bir ticaret avukatından yardım alınması ve davaların bu şekilde açılarak onun yönetmesini sağlamak sonuca kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde ulaşmayı sağlamaktadır.

Ticaret davalarında hak kayıplarının olmaması ve sorunsuz bir şekilde temsil edilerek tüm hakların alınabilmesi konusunda da bir avukata ihtiyaç duyulmaktadır. Hukuk oldukça kapsamlı ve zordur. Usuller ve şekiller oldukça önemlidir. Davalarda dikkat edilmesi gereken birçok konu bulunmaktadır. Oldukça teknik olunması gereken bu konularda deneyimli bir avukat tarafından temsil edilmek ve tüm davanın onun tarafından yönetilmesinin sağlanması oldukça önemli olmaktadır.

Ticaret hukukunda uzman olan bir avukat hukuki konularda danışmanlık yanında enerji ve ulaşım projeleri, şirket alım ve satım işlemleri ile şirket devirleri gibi konularda da sizlere yardımcı olabilmekte ve danışmanlık yapabilmektedir. Ayrıca yapılan danışmanlık hizmetleri yanında şirketlere ait sözleşmelerin düzenlenmesi ve yapılan sözleşmelerin kontrol edilmesi gibi hizmetler de sunabilmektedir.